ฉันจะสร้างรายงานบัญชีเงินเดือนได้อย่างไร

Modified on Thu, 4 Aug, 2022 at 9:24 AM

1. ไปที่ ข้อมูลบริษัท

 

2. จากนั้นกดที่แถบ ข้อมูลการทำบัญชีเงินเดือน

 

3. เลื่อนลงมาตรงส่วนของ ประวัติบัญชีเงินเดือน จากนั้นกดที่ สร้างรูปแบบเอกสารเป็น Excel หรือสร้างรูปแบบเอกสารจ่ายผ่านธนาคาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการดูรายงานด้วยไฟล์แบบไหน


Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select at least one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article