การแก้ไขรายการจ่ายของพนักงานรายบุคคล

Modified on Thu, 4 Aug, 2022 at 9:42 AM

เพิ่ม/กำหนดรายการจ่าย

 

1. ไปที่ ข้อมูลพนักงาน

 

 

2. ค้นหาพนักงานที่ต้องการกำหนดประเภทการลา จากนั้นเลือก ข้อมูลบัญชีเงินเดือน และกดที่ ต่อไป

 

3. เลื่อนลงมาจนเห็นในส่วนของ รายการจ่ายเงิน กดที่ เพิ่ม เพื่อกำหนดรายการจ่ายให้พนักงาน

 

4. กดเลือกหรือแก้ไขข้อมูลที่จำเป็น

 

5. จากนั้นกด SAVE

 

 

6. คุณสามารถแก้ไขจำนวนเงินได้ในช่องจำนวนรายการจ่ายเงิน สำหรับรายการจ่ายแบบจำนวนเงินคงที่หรือจำนวนเงินตามที่กำหนดไว้ ลบรายการจ่าย

 

1. สำหรับการลบรายการจ่ายออกจากรายการจ่ายเงินของพนักงานนั้น สามารถทำได้เพียงแค่ติ๊กที่ช่องสี่เหลี่ยมด้านหน้ารายการจ่ายที่ต้องการลบ

 

2. จากนั้นกดที่ปุ่ม ลบ


Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select at least one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article