วิธีการอนุมัติลาให้กับพนักงาน?

Modified on Thu, 04 Aug 2022 at 10:34 AM

วิธีการอนุมัติลาให้กับพนักงาน:

 

1. ไปที่ จัดการบริษัท (Manage Company) ซึ่งอยู่บริเวณด้านซ้ายมือ.

2. ไปที่ แท็ป การลาหยุด (Leave tab)

3. เลื่อนลงไปที่ การยื่นลาที่กำลังรอการอนุมัติ จากนั้น ติ๊ก ชื่อของพนักงานที่ต้องการจะอนุมัติ 

4. ไปที่สัญลักษณ์ จุด 3 จุด ซึ่งอยู่ที่มุมด้านขวามือ จากนั้น คลิ๊กที่ ปุ่มนี้ เพื่อดำเนินการอนุมัติ

 

5. สำหรับทางเลือก, คุณอาจไปที่ แดชบอร์ด จากนั้น เลื่อนลงไปที่ การลาที่กำลังรอการอนุมัติ เพื่อการอนุมัติของคุณที่ง่ายขึ้น

 

 

ข้อควรรู้:

  • เฉพาะการลาที่ "กำลังรอการอนุมัติ" และ  “กำลังรอการอนุมัติขั้นต้น” เท่านั้น ที่จะปรากฎบนรายการ "พนักงานที่กำลังรอการอนุมัติ"

  • พนักงานที่มีหน้าที่กดอนุมัติการลาขั้นต้น และ พนักงานที่มีหน้าที่กดอนุมัติการลาลำดับสุดท้าย สามารถแก้ไขการยื่นขออนุมัติลาของพนักงานได้ 

  • พนักงานที่ได้รับหน้าที่ให้ดูแล โมดูลการลา สามารถแก้ไขการยื่นขออนุมัติลาให้กับพนักงานได้ทั้งหมด

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article