รู้จักกับการลา

Modified on Thu, 04 Aug 2022 at 10:35 AM

คุณจะได้เรียนรู้ทุกอย่างที่คุณควรรู้เกี่ยวกับการตั้งค่าการลาใน HReasily 

 

หัวข้อทั้งหมดครอบคลุมเนื้อหาที่สำคัญดังต่อไปนี้:

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article