สร้างประเภทการลา

Modified on Thu, 04 Aug 2022 at 11:01 AM

HReasily ได้สร้างประเภทของการลาที่ใช้กันโดยทั่วไปไว้ให้แล้วเป็นค่าเริ่มต้น หากประเภทของการลาที่ถูกสร้างไว้ตรงตามนโยบายการลาของบริษัท คุณก็สามารถข้ามหัวข้อนี้ไปที่หัวข้อถัดไป นั่นคือ การกำหนดประเภทของการลาให้กับพนังงาน ได้เลย

 

ในหัวข้อนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ:

  1. การสร้างประเภทการลาเพิ่มเติม

  2. การอัปเดตประเภทการลาที่มีอยู่แล้ว 

[หมายเหตุ: คลิกที่หัวข้อนี้เพื่อดูความหมายของคำศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวข้อง]

 


 

วิธีสร้างประเภทของการลาใหม่ 

1. ไปที่ ข้อมูลบริษัท

 

2. คลิกที่แถบ ข้อมูลการลา

 

3. เลื่อนลงมาจนพบ ประเภทการลา

4. กดที่ CREATE

5. ใส่ข้อมูลที่จำเป็น ก่อนจะกด บันทึก บนหน้าต่างที่แสดงขึ้นมา

 


วิธีอัปเดตประเภทการลาที่มีอยู่แล้ว (How to UPDATE existing leave types)

1. ไปที่ ข้อมูลบริษัท

 

2. คลิกที่แถบ ข้อมูลการลา

3. เลื่อนลงมาจนพบ ประเภทการลา

4. เลื่อนหาประเภทการลาที่ต้องการอัปเดต กด เลือกเพื่อดำเนินการ ด้านซ้ายของชื่อประเภท แล้วเลือก Update


Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article