อัปเดตการยกยอด/ทบยอดวันลาจากปีที่ผ่านมา

Modified on Thu, 04 Aug 2022 at 11:12 AM

หากนโยบายการลาของคุณอนุญาตให้สามารถยกยอดวันลาได้ ก็จะมีโอกาสสูงที่พนักงานบางคนจะมีสิทธิ์นำวันลาที่เหลือจากปีที่แล้วมาใช้

 

วิธีต่อไปนี้จะแสดงให้คุณเห็นว่า จะสามารถระบุได้อย่างไร:

 

1. ไปที่ ข้อมูลพนักงาน

2. ค้นหาพนักงานที่ต้องการกำหนดประเภทการลา จากนั้นเลือก ข้อมูลวันลา และกดที่ ต่อไป

3. เลื่อนลงมาที่ส่วนของประเภทการลา กดที่ เลือกเพื่อดำเนินการ แล้วเลือก UPDATE

4.ใส่ จำนวนวันที่ยกยอดได้ (Rollover Days) จากนั้นกด บันทึก ในหน้าต่างที่แสดงขึ้นมา

 

หมายเหตุ: จำนวนวันที่ยกยอดได้จะต้องไม่เกินจำนวนวันที่อนุญาตให้ยกยอดได้ในหน้าการตั้งค่าการลา

 

 

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article