อัปเดตวันลาที่ใช้ไปแล้วในปีปัจจุบัน

Modified on Thu, 04 Aug 2022 at 11:13 AM

หากคุณกำลังจัดการเกี่ยวกับการลาในช่วงกลางปี ก็มีโอกาสที่พนักงานอาจใช้วันลาหยุดที่มีอยู่ไปบางส่วนแล้วก่อนการตั้งค่านี้

 

วิธีด้านล่างนี้จะแสดงให้คุณเห็นถึงการสร้างวันลาที่ถูกใช้ไปแล้วย้อนหลัง

 

 

1. ไปที่ ข้อมูลบริษัท

 

2. ไปที่แถบ ข้อมูลการลา

 

3. เลื่อนลงมาที่ ประวัติการลาของพนักงาน แล้วกด CREATE

 

4. เลือก ชื่อพนักงาน, ประเภทการลา, และวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุด บนหน้าต่างที่แสดงขึ้นมา

 

5. เมื่อสร้างเรียบร้อยแล้ว ให้ไปที่การลาที่สร้างขึ้นมา จากนั้นกดที่ เลือกเพื่อดำเนินการ แล้วเลือก UPDATE

6. สุดท้าย กดที่ YES เพื่ออนุมัติการลาบนหน้าต่างที่เด้งขึ้นมา

 

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article