การตั้งค่าผู้แนะนำและผู้อนุมัติการลา

Modified on Thu, 04 Aug 2022 at 11:15 AM

ก่อนที่จะกำหนดผู้แนะนำและผู้อนุมัติการลาให้กับพนักงาน คุณจะต้องไปกำหนดให้หัวหน้าแผนก/ผู้จัดการ/หัวหน้าเป็นผู้แนะนำหรือผู้อนุมัติเสียก่อน

 

เรามาเริ่มกันเลย:

ส่วนที่ 1: กำหนดการอนุญาตของผู้แนะนำและผู้อนุมัติ

ส่วนที่ 2: กำหนดผู้แนะนำและผู้อนุมัติการลาให้แก่พนักงาน

 

 


ส่วนที่ 1: กำหนดการอนุญาตของผู้แนะนำและผู้อนุมัติ

 

 

1. ไปที่ ข้อมูลพนักงาน

 

2. ค้นหาพนักงานที่คุณต้องการให้เป็นผู้อนุมัติ แล้วเลือก ต่อไป

3. เลือก แก้ไข ในส่วน ข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน

 

4. บนหน้าต่างที่แสดงขึ้นมา เลื่อนลงไปที่ เข้าถึงสิทธิ์การใช้งาน และเลือกระหว่าง:

  • อนุมัติการลาพร้อมเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า (ผู้อนุมัติ)

  • แนะนำให้สร้างใบลาในโมดูลการลา (เจ้าหน้าที่แนะนำ)

 


ส่วนที่ 2: กำหนดผู้แนะนำและผู้อนุมัติการลาให้แก่พนักงาน

 

1. ไปที่ ข้อมูลพนักงาน

 

 

2. ค้นหาพนักงานที่ต้องการกำหนดประเภทการลา จากนั้นเลือก ข้อมูลวันลา และกดที่ ต่อไป

3. ใต้ส่วนของ ข้อมูลการลาของพนักงาน เลือก EDIT

4. สุดท้าย เลือกผู้แนะนำหรือผู้อนุมัติโดยการกดที่กล่องหน้าชื่อที่ต้องการ แล้วกด บันทึก

หมายเหตุ: คุณสามารถเลือกผู้แนะนำและผู้อนุมัติได้หลายคน

ทำตามขั้นตอนด้านบนไปเรื่อยๆ เพื่อกำหนดให้พนักงานทุกคน

 

 

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article