สร้างรายงานวันหยุด

Modified on Thu, 04 Aug 2022 at 11:17 AM

HReasily มีรายงานการลา แบบให้คุณเลือก:

  1. รายการวันหยุดคงเหลือ 
    [ดูวันหยุดคงเหลือของพนักงานทั้งหมด]

  2. รายการวันหยุดคงเหลือนับตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน
    [แจกแจงรายละเอียดวันหยุดที่ได้รับสิทธิ์, วันหยุดที่ใช้ไปแล้ว และวันหยุดคงเหลือ]

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อดาวน์โหลดรายงาน

 

1. ไปที่ ข้อมูลบริษัท

 

2. คลิกที่แถบ ข้อมูลการลา

 

3. เลื่อนลงมาที่ รายการวันหลุดคงเหลือ และรายการวันหยุดคงเหลือนับตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน


Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article