ฉันจะดาวน์โหลดไฟล์ GIRO เพื่อนำส่งได้อย่างไร

Modified on Thu, 4 Aug, 2022 at 9:27 AM

1. ไปที่ ข้อมูลบริษัท

 

2. จากนั้นกดที่แถบ ข้อมูลการทำบัญชีเงินเดือน

3. เลื่อนลงมาจนเห็นส่วนของ ไฟล์ GIRO

 

4. จากนั้นกดที่ เลือกเพื่อดำเนินการ แล้วเลือก สร้างเอกสาร GIRO (MCL) หรือ GIRO (PRS) เพื่อนำส่ง

 หมายเหตุสำคัญ:

  • GIRO (MCL) ใช้สำหรับการโอนต่างธนาคาร และ GIRO (PRS) ใช้สำหรับการโอนไปที่บัญชีของธนาคาร TMB

  • วันจ่ายเงิน (Value Date) คือวันที่ธนาคารจะดำเนินการจ่ายเงิน

  • ห้ามเปลี่ยนชื่อไฟล์ GIRO ที่สร้างเสร็จแล้ว การเปลี่ยนชื่อไฟล์อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดขณะอัปโหลดไฟล์เข้าไปในระบบของธนาคารได้

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select at least one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article