ยกเลิกวันลาที่อนุมัติแล้วอย่างไร

Modified on Thu, 4 Aug, 2022 at 11:21 AM

หากมีเหตุการณ์ใดที่ทำให้แผนของคุณเปลี่ยนไป และคุณต้องการยกเลิกวันลาที่ได้รับอนุมัติไปแล้ว ก็สามารถทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อส่งคำขอยกเลิกได้เลย

 

ซึ่งคุณสามารถทำได้ทั้งบนแอปพลิเคชั่นบนมือถือและเว็บไซต์ 


ขอยกเลิกวันลาผ่านเว็บไซต์

 

1. ไปที่หน้าโปรไฟล์ของคุณด้วยการกดที่ ข้อมูลพนักงาน

 

2. คลิกที่แถบ ข้อมูลการลา

3. เลื่อนลงมาที่ส่วนของ ประวัติการลา

4. ค้าหาวันลาที่ได้รับการอนุมัติแล้วแต่ต้องการยกเลิก จากนั้นกดที่ เลือกเพื่อดำเนินการ แล้วไปที่ Update

5. สุดท้าย เลือก ส่งคำขอยกเลิก บนหน้าต่างที่แสดงขึ้นมา

คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อผู้อนุมัติได้อนุมัติการขอยกเลิกเรียบร้อยแล้ว

 


ขอยกเลิกวันลาผ่านมือถือ

 

1. ไปที่แถบ Leave

2. เลื่อนลงมา และเลือก My Leave History

3. ค้นหาวันลาที่ต้องการยกเลิก จากนั้นเลือก View Status History

 

4. กดที่ CANCEL ที่มุมบนขวาของหน้าจอ

 

5. สุดท้าย กดที่ SUBMIT

[หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มโน้ตเพื่อระบุเหตุผลที่ยกเลิกลงไปได้เช่นกัน]


Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select at least one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article